Kocaeli Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 

Hakkımızda

Başkanlığımız;

Üniversitemizin, Akademik-İdari Personel ve Öğrencilerinin, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini en üst seviyede kullanmalarını sağlama görevlerini yerine getirmektedir.

Görevlerimiz arasında;

 • Üniversitemizin bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli projelerin planlanması, ihale süreçlerinin hazırlanması ,satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulmasını sağlamak,
 • Sistemin yurtdışındaki ve yurtiçindeki diğer merkezlerle bağlantısını sağlamak,
 • Üniversitemiz internet ağını yerleşke içi ve yerleşkeler arası olmak üzere kurmak, işletimini sağlamak,
 • Üniversite'de bulunan tüm bilgisayarların ve ekipmanlarının bakim, onarımını sağlamak,
 • Üniversitedeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak,
 • Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerini kurmak,
 • Üniversitenin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmaları yapmak
 • Üniversite'de yapılan eğitim-öğretim, ve araştırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak
 • Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalara ve araştırmalara ihtiyaç duyan kuruluşlara cevap vermek,
 • Kullanıcılara ait bireysel elektronik verinin ve kurumsal verilerin güvenliğini sağlamak,
 • Üniversite web sayfasının hazırlanması ve sayfanın güncelleştirilmesi sağlamak,

bulunmaktadır.

© Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 12 82 / Belgegeçer: +90 (262) 303 12 83